Váha na príjem tovaru T-scale MKW

Mostíková váha s úradným overením vhodná na príjem a výdaj tovaru v skladoch, kuchyniach reštaurácií, na priamy predaj tovaru…

Váha na pivné sudy SF-889

Digitálna plošinová váha určená na kontrolné váženie pivných (KEG) sudov, ale aj iných oblastiach priemyslu napr. váženie balíkov , kontrolné váženie v skladoch a podobne.

Recenzia : Obchodná váha CAS PR-II

Úradne overená obchodná váha s výpočtom ceny od kórejského výrobcu CAS s veľmi dlhou prevádzkou bez nutnosti nabitia a veľkým množstvom funkcií. Dostupná vo verzií s displejom na váhe (PR-II B )  a s displejom na stĺpiku ( PR -II P )

Prekvapujúco zaujímavá história váženia

História váženia

Váha nie je len symbolom justície, ale aj jedným z najstarších a najdôležitejších meracích zariadení. Meranie hmotnosti, spolu s meraním dĺžky, času a objemu patrí k najstarším druhom merania. Prvé váhy boli zostrojené a použité pre určenie množstva tovaru, ktoré nemohlo byť jednoducho stanovené počítaním alebo meraním. Z archeologických nálezov malieb sa môžeme domnievať, že […]

Rozdelenie váh podľa účelu ich použitia

Pri kúpe váhy sa môžeme stretnúť s rôznymi pomenovaniami váh ako napr. obchodná váha, gastro váha, etiketovacia váha … V tomto článku si stručne vysvetlíme tieto pojmy. Váhy do kuchyne,  nazývané tiež gastro váhy,  prípadne aj obchodné váhy bez výpočtu ceny. Ide o najjednoduchší typ váh,  ktoré zobrazujú iba hmotnosť tovaru. Ideálne sa hodí pre prácu v stravovacích zariadeniach, pri výrobe potravín, […]

Povinnosti používateľov určených meradiel

Z výročnej správy Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2016 vyplýva, že najčastejšie porušovanými ustanoveniami zákona o metrológii patria základné povinnosti pri používaní určených meradiel. Aké sú teda základné povinnosti používateľov určených meradiel ? Zo zákona o metrológií  ( zákon 142 /2000 – § 19 ) vyplývajú  pre používateľa určeného meradla tieto povinnosti: Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné metrologické […]

Recenzia : Presná váha CAS XE

Presná, úradne overená váha od kórejského výrobcu CAS s bez dotykovým ovládaním. Vhodná do lekárne, laboratória, zlatníctva…

Recenzia : Počítacia váha CAS SW-2

Nástupca modelu SW-1 – najpopulárnejšej váhy od kórejského výrobcu CAS . Široké možnosti použitia v gastronómií, v obchode, na trhoviskách a vďaka funkcií počítania kusov aj vo výrobe , železiarstvách a pod.

Recenzia: Prenosná váha CAS PB

Prenosná, úradne overená váha so všestranným použitím, napr. ako váha  do skladu, na príjem a výdaj tovaru, na váženie pivných sudov, balíkov, váženie osôb…

Recenzia : Obchodná váha ACS- A

Lacná, no nie veľmi kvalitná obchodná váha od čínskeho výrobcu ACS.

1 2