Monthly Archives: máj 2017

Čo je srdcom váhy alebo ako funguje elektronická váha?

Rôzne tenzometre

Rozmýšlali ste niekedy nadtým ako funguje elektronická digitálna váha? Čo je jej “srdcom? V tomto článku si to v stručne vysvetlíme. V minulosti bola funkčnosť váh založená na rôznych mechanických vlastnostiach (pružinové, pákové váhy, sklonné, kyvadlové …). V 21.storočí to ale bez elektroniky už nejde. Všetky dnes predávané digitálne váhy majú bez ohľadu na ich veľkosť […]

Čo je kalibrácia, overenie, justáž a ciachovanie?

Čo je kalibrácia,  overenie,  justáž, ciachovanie a aký je medzi nimi rozdiel?  Čo je to kalibrácia? Je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja (meradla) a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón. Jednoducho povedané, priame porovnanie skúšaného meradla s presným meradlom (etalónom ) Výsledkom kalibrácie je kalibračný certifikát , ktorý popisuje odchýlku skúšaného meradla od presného meradla (etalónu ). Pri kalibrácií […]