Monthly Archives: september 2017

Rozdelenie váh podľa účelu ich použitia

Pri kúpe váhy sa môžeme stretnúť s rôznymi pomenovaniami váh ako napr. obchodná váha, gastro váha, etiketovacia váha … V tomto článku si stručne vysvetlíme tieto pojmy. Váhy do kuchyne,  nazývané tiež gastro váhy,  prípadne aj obchodné váhy bez výpočtu ceny. Ide o najjednoduchší typ váh,  ktoré zobrazujú iba hmotnosť tovaru. Ideálne sa hodí pre prácu v stravovacích zariadeniach, pri výrobe potravín, […]

Povinnosti používateľov určených meradiel

Z výročnej správy Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2016 vyplýva, že najčastejšie porušovanými ustanoveniami zákona o metrológii patria základné povinnosti pri používaní určených meradiel. Aké sú teda základné povinnosti používateľov určených meradiel ? Zo zákona o metrológií  ( zákon 142 /2000 – § 19 ) vyplývajú  pre používateľa určeného meradla tieto povinnosti: Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné metrologické […]

Recenzia : Presná váha CAS XE

Presná, úradne overená váha od kórejského výrobcu CAS s bez dotykovým ovládaním. Vhodná do lekárne, laboratória, zlatníctva…