Category Archives: Legislatívne požiadavky

Povinnosti používateľov určených meradiel

Z výročnej správy Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2016 vyplýva, že najčastejšie porušovanými ustanoveniami zákona o metrológii patria základné povinnosti pri používaní určených meradiel. Aké sú teda základné povinnosti používateľov určených meradiel ? Zo zákona o metrológií  ( zákon 142 /2000 – § 19 ) vyplývajú  pre používateľa určeného meradla tieto povinnosti: Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné metrologické […]

Čo je prvotné overenie a ako poznám, že ho váha má?

Green M

Veľa zákazníkov sa po rozbalení novej váhy dopytuje po overovacej značke zo SLM. No na novej váhe nenájdeme žiadnu slovenskú overovaciu značku. Pri  novo zakúpenej váhe ide o prvotné overenie. Informáciu o prvotnom overení nájdeme na výrobnom štítku váhy, alebo v jeho blízkosti. Všetky metrologické overiteľné váhy uvedené na trh v Európskej únii majú do 19. apríla 2016 na výrobnom […]