Category Archives: Nezaradené

Prekvapujúco zaujímavá história váženia

História váženia

Váha nie je len symbolom justície, ale aj jedným z najstarších a najdôležitejších meracích zariadení. Meranie hmotnosti, spolu s meraním dĺžky, času a objemu patrí k najstarším druhom merania. Prvé váhy boli zostrojené a použité pre určenie množstva tovaru, ktoré nemohlo byť jednoducho stanovené počítaním alebo meraním. Z archeologických nálezov malieb sa môžeme domnievať, že […]