Category Archives: Poradíme Vám?

Rozdelenie váh podľa účelu ich použitia

Pri kúpe váhy sa môžeme stretnúť s rôznymi pomenovaniami váh ako napr. obchodná váha, gastro váha, etiketovacia váha … V tomto článku si stručne vysvetlíme tieto pojmy. Váhy do kuchyne,  nazývané tiež gastro váhy,  prípadne aj obchodné váhy bez výpočtu ceny. Ide o najjednoduchší typ váh,  ktoré zobrazujú iba hmotnosť tovaru. Ideálne sa hodí pre prácu v stravovacích zariadeniach, pri výrobe potravín, […]

Ako si vybrať tú správnu a vhodnú váhu? 10 základných otázok a praktický návod “krok za krokom”

Obchodná váha trhovisko

Výber vhodnej váhy má svoje špecifiká a pre užívateľa, ktorý si vyberá váhu prvýkrát, to môže byť aj celkom neprehľadný a náročný proces. Na trhu dnes nájdeme  množstvo produktov a pri ich výbere je potrebné zohľadniť rôzne  technické a legislatívne požiadavky. Poďme si v jednoduchosti vysvetliť ako si vybrať tú správnu váhu do našej prevádzky. Prv ako sa rozhodneme […]

Čo je kalibrácia, overenie, justáž a ciachovanie?

Čo je kalibrácia,  overenie,  justáž, ciachovanie a aký je medzi nimi rozdiel?  Čo je to kalibrácia? Je činnosť, ktorá za presne daných podmienok určuje vzťah medzi hodnotami meraného prístroja (meradla) a skutočnou hodnotou, ktorú reprezentuje etalón. Jednoducho povedané, priame porovnanie skúšaného meradla s presným meradlom (etalónom ) Výsledkom kalibrácie je kalibračný certifikát , ktorý popisuje odchýlku skúšaného meradla od presného meradla (etalónu ). Pri kalibrácií […]