Čo je prvotné overenie a ako poznám, že ho váha má?

Veľa zákazníkov sa po rozbalení novej váhy dopytuje po overovacej značke zo SLM. No na novej váhe nenájdeme žiadnu slovenskú overovaciu značku. Pri  novo zakúpenej váhe ide o prvotné overenie. Informáciu o prvotnom overení nájdeme na výrobnom štítku váhy, alebo v jeho blízkosti.

Všetky metrologické overiteľné váhy uvedené na trh v Európskej únii majú do 19. apríla 2016 na výrobnom štítku, alebo v jeho blízkosti, nálepku s čiernym písmenom M na zelenom pozadí vpísaného do štvorca v minimálnych rozmeroch 12,5 x 12,5 mm.

Taktiež označenie zhody CE, za ktorým nasleduje 2 miestne číslo, ktoré označuje rok prvotného overenia (napr. 15) a štvormiestne číslo, ktoré označuje číslo notifikovanej osoby, ktorá prvotné overenie vykonala (napr. 0122 – NMI – Holandská národná metrológia).

Green M

Zelené M

Príklad výrobného štítku s označením

Prvotne overená váha

Zelené M na váhe

V súčasnosti platia nové pravidlá označovania váh.
Všetky váhy s metrologickým overením uvedené na trh po 20. apríli 2016 musia byť už označené podľa týchto pravidiel. Písmeno  M na zelenom pozadí bolo nahradené písmenom M s bielym pozadím umiestneným v  obdĺžnikovom ráme min. výšky 5 mm spolu s dvojčíslom, ktorý označuje rok, v ktorom váha prešla procesom posudzovania zhody (prvotným overením).ä

Príklad nového označenia

Značenie na ciachovanej váhe

Nové označenie s bielym M

Príklad výrobného štítku s novým označením

Podľa vyhlášky 210/ 2000 o meradlách a metrologickej kontrole sa platnosť overenia novej váhy počíta odo dňa uvedenia meradla do používania (dátum predaja), ak bolo uvedené do používania v roku overenia, a od začiatku nasledujúceho roka, ak bolo uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia.
Doba platnosti overenia váh je 2 roky.

V prípade poškodenia  výrobného štítku, alebo zabezpečovacích značiek  overenie stráca platnosť.

Taktiež v prípade poruchy a po následnej oprave je váhu nutné opäť metrologický overiť.

Kto vykonáva metrologické overenie váh na Slovensku ?

Následné overenie váh vykonáva Slovenská legálna metrológia alebo Slovenský metrologický ústav.

Avšak pred následným overením sa odporúča vykonať servisnú prehliadku, kde sa váha preskúša, prečistí a najustuje (nastaví,  aby vážila presne).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.