Povinnosti používateľov určených meradiel

výročnej správy Slovenského metrologického inšpektorátu za rok 2016 vyplýva, že najčastejšie porušovanými ustanoveniami zákona o metrológii patria základné povinnosti pri používaní určených meradiel.

Aké sú teda základné povinnosti používateľov určených meradiel ?

Zo zákona o metrológií  ( zákon 142 /2000 – § 19 ) vyplývajú  pre používateľa určeného meradla tieto povinnosti:

  1. Určené meradlá možno používať na daný účel, len ak majú platné metrologické overenie (ak sa pre dané meradlo vyžaduje). O tom, čo je overenie sme písali v tomto článku.
  2. Používať určené meradlá v prípadoch, v ktorých je ich používanie ustanovené (§ 8 zákona 142/2000) t.j :

a) pri meraniach súvisiacich s platbami,

b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia,

c) pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov,

d) v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti,

e) pri meraniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

 3. Udržiavať používané určené meradlá v náležitom technickom stave.

 4. Predkladať používané určené meradlá na metrologickú kontrolu (metrologické overenie alebo kalibrácia) .

Pozn. : Metrologické overenie je povinný používateľ meradla objednať najmenej 60 dní pred uplynutím platnosti overenia. Overenie váh a drevených metrov vykonáva Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia.

  1. Viesť evidenciu všetkých používaných určených meradiel a ostatných meradiel aby bola umožnená jednoznačná identifikácia každého meradla s uvedením miesta jeho používania a dátumov jeho overenia alebo dátumov jeho kalibrácie. 
  2. Určovať výšku platby podľa údajov zistených z platne overeného určeného meradla, ak sa také meradlo na meranie vyžaduje.

 7. Je zakázané poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie platných overovacích
 značiek, zabezpečovacích značiek alebo značiek montážnika.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.